Welkom bij Klimoever, een warme school in een groene omgeving op Linkeroever!

In onze school kan je kind volop bewegen en naar zelfstandigheid groeien. Dat gebeurt in een warme, open sfeer, waarbij je ook als ouder heel welkom bent. We hebben aandacht voor een gezonde geest en een gezond lichaam. In onze school krijgen de leerlingen een stevige dosis kennis en vaardigheden mee, maar ontwikkelen ze ook een betrokken houding.

Onze school telt 4 leerjaren in de kleuterschool (instapklas, eerste, tweede en derde kleuterklas) en 6 leerjaren in de lagere school (het eerste tot en met het zesde leerjaar).

Bewegen in het groen

Bij Klimoever groeit je kind op in een groene omgeving met veel bomen, bergjes en een groot grasveld. Het kan spelen en sporten op onze voetbal- en basketveldjes, in onze zandbak, onze boomhut of piratenboot. Onze leerlingen kweken groenten in de moestuin.

We stimuleren je kind om zoveel mogelijk te bewegen. De turnleerkracht geeft sportlessen en ook bij andere lessen wordt er extra ingezet op beweging, door de lesinhoud te koppelen aan een beweegmoment. 

Klimoever_speelplaats

Zelf werk plannen

Al vanaf de kleuterklas stimuleren we zelfstandigheid bij je kind. Daarbij kijken we wat het leuk vindt, maar laten het ook dingen ontdekken die het nog niet kent.

In de lagere school betrekken we je kind bij alle fases van het leren: werk plannen, informatie opzoeken, oefeningen maken en ze zelf verbeteren. Zo bereiden we het voor op een vlotte start in het middelbaar.

Tijdens de lessen krijgen de leerlingen algemene uitleg. Begrijpen ze iets niet? Dan zoeken ze eerst zelf antwoorden op hun vragen. Hebben ze toch nog extra uitleg nodig? Dan helpt de leerkracht hen in kleine groepjes. Leerlingen die de basis al begrijpen, krijgen nieuwe oefeningen. Fouten maken mag! Zo leert je kind waar de moeilijkheden liggen en welke lessen het nog kan inoefenen.

Klimoever_bord

Taal en sociale vaardigheden oefenen 

Kinderen leren zich uitdrukken. Al op jonge leeftijd stimuleren we hun taalvaardigheid. In de kleuterklas staat leerplezier centraal. De taalactiviteiten prikkelen hun fantasie. Via leuke boekjes, de taalmuur, een klankkast, leesactiviteiten en toneel leren ze veel woordenschat. In de lagere school zetten we sterk in op zelfstandig lezen. Tijdens de middag is de schoolbib open. Door vaak in kleine groepjes te werken, krijgen kinderen veel spreekkansen. Daarnaast vertellen de kinderen tijdens kringgesprekken en leren ze zo veel nieuwe woorden bij.  Ze oefenen hun sociale vaardigheden en communicatieskills. Ze leren hun mening te uiten en voor een ander op te komen. Ze leren luisteren naar elkaar.

Prettig samenleven

We zijn een warme school. Onze leerkrachten en zorgcoördinatoren kennen iedereen en luisteren naar elk kind. Leerlingen leren conflicten uitpraten en oplossingen zoeken.

We praten open en eerlijk over je kind. Je kan ons altijd aanspreken als je een goed idee hebt of bezorgd bent over iets: aan elke poort staat de directeur, een leerkracht of een zorgcoördinator voor jou klaar. Je bent ook heel welkom tijdens onze praatcafés, waar je bijvoorbeeld informatie krijgt over opvoeding of mee het schoolfeest voorbereidt.