Oudervereniging

Zowel voor de ouders als voor de school is het belangrijk om het contact te onderhouden. Het schoolteam wil graag de ouders informeren. Maar tegelijk willen we als school op de hoogte zijn van wat er speelt bij de ouders.

We willen ouders het schoolleven zo actief mogelijk laten meemaken. We nodigen hen daarom uit om op bezoek te komen, hun kennis en vaardigheden te benutten of om zelf initiatief te tonen. Daarnaast krijgen ze ook de kans om mee beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te dragen. Als school geloven we heel hard in actieve ouderparticipatie. Het draagt bij tot een krachtige leeromgeving.

De oudervereniging houdt regelmatig een bijeenkomst. Wat doen ze precies allemaal doorheen het jaar? De oudervereniging organiseert en ondersteunt tal van activiteiten. Zoals een quiz, een rommelmarkt, een fuif voor ouders en de schoolkermis.

Deze vereniging biedt ook financiële steun voor uitstappen, aankoop van materialen en hapjes/drankjes tijdens feestjes voor de kinderen (Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval,...). Om dit mogelijk te maken organiseert de oudervereniging een marsepein- en truffelverkoop en een wafelslag.

Leerlingenparlement

Naast ouderparticipatie is het ook belangrijk leerlingen te laten participeren. Leerlingenparticipatie hangt samen met het geven van verantwoordelijkheid aan leerlingen voor het leren, de leer- en leefomgeving in de klas en de organisatie in de klas en school. Het is belangrijk om leerlingen de kans te geven actief deze verantwoordelijkheid op te nemen en samen te werken aan vaardigheden om effectief te participeren in het leren en leven op school.

Elke klas kiest op een democratische manier een minister. Deze ministers komen op regelmatige basis bij elkaar in het leerlingenparlement.

Klimoever_oudervereniging